ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ขึ้นบ้านใหม่ คอนโดใหม่ ดูฤกษ์ดีปี 2566

11 มกราคม 2023 ประเภท: ฮวงจุ้ย , เรื่องน่ารู้ , ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา

สำหรับใครที่มีแผนซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ย้ายเข้าบ้านใหม่ มาดูฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ที่เหมาะกับการย้ายเข้าบ้าน ทำบุญบ้านใหม่ ตลอดปี 2566 กันเลย 


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2566 

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

เวลา 06.22-07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.57-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 10.20-11.14 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 13.09-14.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 15.03-15.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

เวลา 06.15-07.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.59-08.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.34-10.24 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.14-12.04 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 13.02-13.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.50-09.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 05.26-06.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.33-08.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.18-10.08 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 10.58-11.48 น. เป็นราชาฤกษ์ 


วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

เวลา 06.47-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 08.25-09.15 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 10.05-10.55 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.45-12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.30-14.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 15.15-16.05 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 16.55-17.45 น. เป็นราชาฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.49-07.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ / เวลา 08.56-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 10.41-11.31 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 14.11-15.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

/ เวลา 15.57-16.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ 


วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 08.08-08.58 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 09.48-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.41-12.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.26-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 / เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 16.46-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์


วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.44-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 08.45-09.44 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 10.34-11.24 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 12.14-13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.54-14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.34-16.24 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 17.14-18.04 น. เป็นราชาฤกษ์ 


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.34-07.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 08.15-09.05 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 06.24-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 08.05-08.56 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 09.46-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.31-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.21-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 / เวลา 15.29-16.20 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์ 


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.37-08.28 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 09-16-10.08 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.09-12.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.01-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 15.08-16.03 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 17.43-18.33 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.18-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์ /  เวลา 11.07-12.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.58-14.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.10-09.04 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.59-11.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.44-14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 15.29-16.19 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.03-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.42-13.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.50-15.46 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์ 


วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.30-08.23 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.19-11.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.09-13.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.17-15.12 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 16.02-16.53 น. เป็นราชาฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2566 

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

เวลา 07.15-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.04-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.54-12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.02-14.53 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 15.43-16.32 น. เป็นราชาฤกษ์


วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

เวลา 05.18-06.13 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 07.08-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.36-10.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.26-12.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

เวลา 06.41-07.31 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.29-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.19-12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 13.27-14.18 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 15.08-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 16.49-17.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เวลา 06.23-07.18 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.12-10.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.02-11.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.47-13.37 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.27-15.18 น. เป็นราชาฤกษ์ /เวลา 16.08-17.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

เวลา 06.09-07.04 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 08.58-09.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.48-11.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.56-13.50 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.40-15.30 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 16.15-17.11 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา 06.01-06.57 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 08.49-09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.39-11.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.47-13.42 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.32-15.22 น. เป็นราชาฤกษ์ / 

เวลา 16.12-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 05.59-06.50 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 08.35-09.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.25-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.32-13.23 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.13-15.03 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.53-16.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เวลา 07.08-08.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.53-09.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 10.38-11.28 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.58-15.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  เดือนเมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

เวลา 07.29-08.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 09.21-10.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.22-12.12 น. เป็นราชาฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566

เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.43-09.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 10.52-11.42 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

เวลา 06.49-07.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.34-09.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 10.48-11.43 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.33-13.23 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.13-15.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  เดือนพฤษภาคม 2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

เวลา 05.38-06.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.20-08.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.21-12.11 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.05-15.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 15.54-16.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.36-09.27 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.20-12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.05-13.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.44-15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 16.24-17.14 น. เป็นราชาฤกษ์


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

เวลา 07.57-08.47 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.27-11.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.12-13.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 13.57-14.47 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 15.37-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

เวลา 07.54-08.44 น. เป็นราชฤกษ์ / เวลา 10.24-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.09-13.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.49-15.39 น. เป็นเทวีฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  เดือนมิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

เวลา 07.51-08.40 น. เป็นราชฤกษ์ / เวลา 10.30-11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.15-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 13.55-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 15.35-16.25 น. เป็นราชาฤกษ์


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

เวลา 07.45-08.35 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.25-13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.05-14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 15.49-16.39 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

เวลา 14.29-15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 16.09-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

เวลา 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.54-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.34-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.14-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

เวลา 07.01-07.52 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.49-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.34-12.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

เวลา 09.31-10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.16-12.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.53-13.43 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.35-15.23 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

เวลา 09.27-10.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.12-11.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.53-12.43 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.10-14.51 น. เป็นราชาฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2566 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.20-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

เวลา 06.21-07.11 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.14-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.56-11.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.36-13.26 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.16-15.06 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.59-09.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.39-11.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.19-13.09 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.59-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์


วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.53-09.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.38-11.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.18-13.08 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.58-14.48 น. เป็นราชาฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.51-09.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.36-11.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.15-13.07 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.58-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.06-09.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.49-11.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.29-13.19 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 14.09-14.59 น. เป็นราชาฤกษ์


วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.47-11.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.39-09.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.24-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.04-12.54 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.44-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.14-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.59-12.49 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.39-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

เวลา 08.13-09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 09.58-10.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.38-12.28 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.18-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์


วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์/ เวลา 13.24-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

เวลา 07.08-07.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.53-09.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 10.33-11.23 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.13-13.03 น. เป็นราชาฤกษ์


วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

เวลา 09.35-10.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.14-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 13.14-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.24-16.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

เวลา 06.15-07.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.00-08.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.40-10.30 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.20-12.10 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.40-15.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

เวลา 06.10-07.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.55-08.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.35-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.45-16.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

เวลา 06.05-07.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.55-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.36-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.46-16.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.41-08.31 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.21-10.11 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.01-11.56 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.38-16.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.37-13.27 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.07-15.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.14-09.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 10.09-11.04 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.59-12.54 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.51-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เวลา 06.06-07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.56-08.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.46-10.41 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.36-12.31 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.28-16.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.46-08.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.26-12.21 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 15.18-16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.22-08.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 09.12-10.07 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 07.51-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 07.41-10.36 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.31-12.26 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.17-15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 07.51-08.46 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.11-15.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 16.01-16.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2566

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

เวลา 07.08-08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 08.58-09.53 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 12.55-13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 14.49-15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

เวลา 06.51-07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 12.39-13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 14.29-15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

เวลา 06.08-07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 07.58-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.56-12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 15.36-16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

เวลา 07.59-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 11.08-12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 13.02-13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.52-15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

เวลา 07.42-08.37 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.47-13.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.37-15.32 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เวลา 07.16-08.11 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 12.16-13.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 14.06-15.01 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 15.56-16.51 น. เป็นราชาฤกษ์


วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

เวลา 06.19-07.14 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.21-10.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.11-12.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.51-15.46 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 16.08-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เวลา 06.03-06.58 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 09.18-10.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.03-11.58 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.53-13.48 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.43-15.38 น. เป็นราชาฤกษ์


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เวลา 15.42-16.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 17.31-18.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เวลา 05.32-06.27 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 08.42-09.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.32-11.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 12.22-13.17 น. เป็นเทวีฤกษ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

เวลา 09.24-10.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 11.14-12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.04-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.42-15.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.32-17.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

เวลา 08.59-09.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ / เวลา 10.49-11.44 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.39-13.34 น. เป็นราชาฤกษ์ / เวลา 14.19-15.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.09-17.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

เวลา 07.00-07.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.50-09.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.40-11.35 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.20-15.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

เวลา 06.55-07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.45-09.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.35-11.30 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 12.24-13.20 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.15-15.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ / เวลา 08.43-09.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.33-10.28 น. เป็นเทวีฤกษ์ / เวลา 11.23-12.18 น. เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.13-14.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ แต่งบ้าน/ตกแต่ง รถไฟฟ้า ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา ไอเดีย รีโนเวท คอนโด ขายบ้าน

บทความยอดนิยม

บทความใหม่ล่าสุด

ไม่เห็น ไม่ใช่ปลอดภัย! มาดูวิธีปกป้องคนในบ้านจาก PM 2.5 เมื่อคุณภาพอากาศแย่ลง

ช่วงนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับขึ้นมาพุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพข ... อ่านต่อ...

การขายบ้าน คอนโด ที่ดิน ของบุคคลไร้ความสามารถ ทำอย่างไร

เนื่องจากบุคคลไร้ความสามารถไม่สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพัง ดังนั้น การทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อ ... อ่านต่อ...

บ้านยิ่งใหญ่ ยิ่งดี จริงหรือ ถึงเวลาที่เราควรมีบ้านใหญ่กว่านี้หรือยัง

การเป็นเจ้าของบ้าน เป็นประสบการณ์ตลอดช่วงชีวิตของคนหนึ่งคน โดยทั่วไป ผู้คนมักจะเริ่มจากการอยู่ในบ้าน ... อ่านต่อ...

น่าจะรู้ก่อนปล่อยบ้านเช่า คอนโดให้เช่า สิ่งที่เจ้าของบ้านเช่าอยากบอกต่อ

คุณมีบ้าน หรือ คอนโด ที่กำลังคิดอยากจะปล่อยให้เช่าอยู่ใช่ไหม ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านเช่ามือใหม่ ก็คงอย ... อ่านต่อ...

ประกาศขายบ้านด้วยตัวเอง ขั้นตอนขายบ้านด้วยตัวเอง

สำหรับเจ้าของบ้าน ที่กำลังต้องการขายบ้าน คอนโด ตึกแถว สามารถที่จะเริ่มต้นขายบ้านได้ด้วยตัวเอง ตามขั้ ... อ่านต่อ...