นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ” หรือ "นโยบาย") นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ ท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ BaanFinder.com (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ท่าน” หรือ "ผู้ใช้งาน" หรือ "สมาชิก") ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ BaanFinder.com ภายใต้การจัดทำและดูแลโดย บริษัท อินโฟเทรนด์ เทค จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ "บริษัท" หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้การดำเนินการเว็บไซต์นี้

 

เว็บไซต์ BaanFinder.com เป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มสำหรับการขาย ให้เช่า ขายดาวน์ ซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เราดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวม  เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการสร้างและจัดการบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์  
 • เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมของบริษัทอย่างสมบูรณ์
 • เพื่อติดต่อ ส่งข้อมูล และเสนอข้อเสนอพิเศษกับท่าน รวมถึงเชื่อมโยงท่านกับผู้ใช้งานอื่นบนเว็บไซต์
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้าและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 • เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ ส่งต่อ เพื่อประมวลผลในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านบนเว็บไซต์ 
 • เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการเว็บไซต์ 
 • เพื่อตรวจสอบ สืบสวน ป้องกันการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของเรา 
 • เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่นหรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งด้านต้น เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

 

- ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล อาชีพ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ เป็นต้น

 

- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น

 

- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) เว็บบีคอน (Web Beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็นต้น

 

- ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

 

- ข้อมูล ตำแหน่งที่อยู่: เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าท่านบอกสถานที่ปัจจุบันของท่าน (เช่นโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของท่าน ในการโฆษณา แจ้งอสังหาฯ ใกล้เคียง และบอกที่อยู่ของท่านกับบุคคลที่สามเพื่อส่งเสริมการขาย โดยถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้

การให้บริการของเว็บไซต์ BaanFinder.com มีการใช้บริการจาก Google Maps web, การใช้บริการ Google Maps ของคุณขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ของ Google Maps ซึ่งดูได้จาก: http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html  

 

- ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยสมาชิก(member): ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลให้เว็บไซต์ในวิธีการต่างๆ เช่น การลงประกาศอสังหาฯ อัปโหลดภาพถ่าย การส่งข้อความไปยังผู้อื่น และกรอกโปรไฟล์สาธารณะของท่าน ตามข้อตกลงการใช้งาน (อ่านที่นี่) โดยเรามีสิทธิเก็บข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้ผู้อื่น ดัดแปลง ทำซ้ำ ขาย และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการส่งเสริมการขาย ข้อมูลใดๆที่ท่านได้สร้างใช้ผ่านเว็บไซต์ BaanFinder.com ทั้งผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยเมื่อเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นๆ เราจะขอไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างเข้ามาที่เว็บ BaanFinder.com

ข้อมูลที่ท่านลงประกาศ หรือจัดเก็บในเว็บไซด์ BaanFinder.com รวมถึง รูปถ่าย รูปภาพ การใช้งานบนแผนที่ ประวัติผู้ใช้ (รวมถึงชื่อแรกและชื่อย่อของคุณ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนบัญชีอื่น) และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณโพสลงบนเว็บไซต์จะถูกรับรู้โดยสาธารณะ เราอาจแสดงข้อมูลเหล่านี้ลงบนเว็บไซต์ และแจกจ่ายข้อมูลไปยังกลุ่มผู้รับสารที่กว้างขึ้นผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 

- ข้อมูลการซื้อ: หากท่านซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ BaanFinder.com เราจะเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และ บัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของท่าน (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

 

- ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท เป็นต้น

 

- ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหวซึ่งได้จำกัดความไว้ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวใดๆ ในการให้บริการ ทั้งนี้ เว้นแต่เราจะได้ร้องขอเป็นการเฉพาะ โปรดงดเว้นจากการส่งหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ ให้แก่บริษัทในขณะที่ใช้บริการ การที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ว่าท่านได้ให้ข้อมูลนั้นด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม 

 

วิธีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 

 • ผ่านการลงทะเบียนสร้างบัญชีบนเว็บไซต์โดยตรง (เช่น ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, รูปถ่าย, ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล เป็นต้น)
 • ผ่านช่องทางการติดต่อกับทางบริษัท (เช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ LINE)
 • ผ่านการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน (เช่น Cookie data, IP address, Application Logging,Device ID, Browsing history เป็นต้น)
 • เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น การลงทะเบียนผ่าน Facebook Log-in, Google Log-in  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บนเว็บไซต์: เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านใส่ข้อมูลไว้ (เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ไอดี) ต่อผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการให้ผู้สนใจประกาศที่ท่านลงไว้บนเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สอบถาม ท่านเกี่ยวกับประกาศที่ท่านลงได้โดยตรง ในทางเดียวกัน หากท่านสนใจประกาศบนเว็บไซต์ เราเปิดเผยข้อมูลของท่านที่ท่านลงไว้ กับเจ้าของประกาศเพื่อให้เจ้าของประกาศติดต่อกับท่านได้โดยตรง

 

โซเซียลมีเดีย: ในการประชาสัมพันธ์ประกาศที่ท่านลงไว้บนเว็บไซต์ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียของเว็บไซต์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter เป็นต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้สนใจประกาศของท่านติดต่อกับท่านได้โดยตรง 

 

ธุรกิจในเครือ: เราสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ บริษัทแม่ บริษัทย่อยของเรา บริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทอื่นที่เป็น partner กัน ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในคำชี้แจงนี้ในอนาคต

 

บุคคลที่สาม: เว็บไซต์อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สาม เช่น Google AdSense เราสงวนสิทธิ์ ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อท่านทางอีเมลในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

 

การใช้ข้อมูลในการสอบสวน: เราสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อบุคคลที่สามถ้าเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นต้อง (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ง) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทและสมาชิกท่านอื่น

 

ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นความลับ และเราจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้เท่าที่บทบัญญัติอนุญาตไว้หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ

บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) อื่น ๆ เช่น Google Analytics และ Facebook Conversion Tracking บนอุปกรณ์ของท่าน ตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน เพื่อช่วยให้เราเก็บข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษา และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของท่านขณะที่ใช้บริการออนไลน์ โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณพบเห็นผู้เยาว์ส่งข้อมูลส่วนตัวให้เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากเราทราบว่าผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปีส่งข้อมูลส่วนตัวให้เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลเช่นว่านั้นและยกเลิกบัญชีของผู้เยาว์โดยเร็ว

 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

 • สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่าหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม หรือ ถูกเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดด้านล่างนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านอย่างเป็นลายลักษณอักษร ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกำหนดระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่รองรับทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งถึงเรา ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ(Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 

อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ได้ที่นี่ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

บริษัท อินโฟเทรนด์ เทค จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 33/79 ชั้น 16 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 082-282-1129 อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท อินโฟเทรนด์ เทค จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 33/79 ชั้น 16 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 082-282-1129 อีเมล: [email protected]นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565