บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC Asset Corporation Public Co., Ltd.)

โครงการ - บ้านแฝด (1)

รูปของโครงการ 'เวนิว เวสต์เกต' 7

เวนิว เวสต์เกต

Venue Westgate
บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด
ที่อยู่: บางใหญ่ , นนทบุรี
ราคาเริ่มต้น: 3,990,000 บาท