การเคหะแห่งชาติ (National Housing Authority)

โครงการ - บ้านแฝด (15)

รูปของโครงการ 'โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1' 7

โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1

บ้านแฝด
ที่อยู่: คลองหลวง , ปทุมธานี
รูปของโครงการ 'บ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1' 2

บ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1

บ้านแฝด
ที่อยู่: คลองหลวง , ปทุมธานี
รูปของโครงการ 'โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการระยอง (บ้านฉาง)' 7

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการระยอง (บ้านฉาง)

บ้านแฝด , บ้านเดี่ยว
ที่อยู่: บ้านฉาง , ระยอง
รูปของโครงการ 'โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดสงขลา' 1

โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดสงขลา

บ้านแฝด , บ้านเดี่ยว
ที่อยู่: หาดใหญ่ , สงขลา
รูปของโครงการ 'โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน อุดรธานี (สามพร้าว)' 3

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน อุดรธานี (สามพร้าว)

บ้านแฝด , บ้านเดี่ยว
ที่อยู่: เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
รูปของโครงการ 'โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดปัตตานี' 1

โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการจังหวัดปัตตานี

บ้านแฝด , บ้านเดี่ยว
ที่อยู่: เมืองปัตตานี , ปัตตานี
ไม่มีรูปของอสังหา 'โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)' 0

โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)

บ้านแฝด
ที่อยู่: หนองแขม , กรุงเทพมหานคร
รูปของโครงการ 'บ้านเอื้ออาทร กาญจนบุรี (วังขนาย)' 2

บ้านเอื้ออาทร กาญจนบุรี (วังขนาย)

บ้านแฝด
ที่อยู่: ท่าม่วง , กาญจนบุรี