โครงการมาใหม่

ยู ดีไลท์ @บางซ่อน สเตชั่น

U Delight @Bangson Station
ราคาเริ่มต้น: 2,590,000 บาท
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ (ค.ศ.): 12/2015
รายละเอียด