แจ้งอสังหาซ้ำ/ข้อมูลผิดพลาด/อื่นๆ - ที่ดินถมแล้วติดถนนเทศบาลดำริ กลางเมืองปราจีนบุรี 083 610 6693