ส่งข้อความให้กับผู้ดูแลอสังหาฯ - ขายบ้านเดี่ยว ใน บ้านโข้ง, อู่ทอง, สุพรรณบุรี