แจ้งอสังหาซ้ำ/ข้อมูลผิดพลาด/อื่นๆ - ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน 12300 ตารางเมตร เมืองทอง แจ้งวัฒนะ ให้เช่าเริ่มต้น 5,500 บาท