แจ้งอสังหาซ้ำ/ข้อมูลผิดพลาด/อื่นๆ - ขายโรงงาน 1 ไร่ พร้อม Home Office ขอใบ .ร.ง 4 ได้