แจ้งอสังหาซ้ำ/ข้อมูลผิดพลาด/อื่นๆ - ขายที่ดินสระบุรี มวกเหล็ก 418 ไร่ ติดมหาวิทยาลัยนานาชาติมิชชั่น ไร่ละ 1.5 ล้าน