ส่งข้อความให้กับผู้ดูแลอสังหาฯ - เซ้งร้านอาหารไทย-ตามสั่ง-กาแฟ ใต้ตึก GMM Grammy ชั้น B2 ค่ะ

อสังหานี้ได้ถูกขายออกไปแล้ว

ทรัพย์สินธนาคารที่คล้ายกัน

ไม่มีรูปของอสังหา 'ขายกิจการ หนองแขม กรุงเทพมหานคร ทรัพย์ บสส. รหัส 2T2133'
ไม่มีรูปของอสังหา 'ขายกิจการ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทรัพย์ บสส. รหัส 2T0975'
ไม่มีรูปของอสังหา 'ขายกิจการ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทรัพย์ บสส. รหัส 2T0883'
ไม่มีรูปของอสังหา 'ขายกิจการ เมืองนครปฐม นครปฐม ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3028'
ไม่มีรูปของอสังหา 'ขายกิจการ เมืองนครปฐม นครปฐม ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z2915'
ไม่มีรูปของอสังหา 'ขายกิจการ กิ่งอำเภอนาเยีย อุบลราชธานี ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7564'