ส่งข้อความให้กับผู้ดูแลอสังหาฯ - ขายที่ดิน เมืองนครพนม นครพนม ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7200