แจ้งอสังหาซ้ำ/ข้อมูลผิดพลาด/อื่นๆ - ขายที่ดิน บ้านสวนริมคลองเจ้าพระยา - บางปะอิน ใน บ้านแป้ง, บางปะอิน, อยุธยา