ค้นหาประกาศ ที่ดิน ระยอง

คมนาคมใกล้เคียง

-
ระยอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันออก มีพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทย นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานด้านอุสาหกรรมที่แข็งแรง มีศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ที่ อ.เมืองระยอง ย่านถนนยมจินดา ถนนราษฎร์บํารุง ถนนตากสินมหาราช และถนนจันทอุดม เป็นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด เกิดขึ้นรองรับการขยายตัวของคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ.เมืองระยอง แถลง และบ้านฉาง ตามลำดับ

ผลการค้นหา
ตัวกรอง ประเภทอสังหา " ที่ดิน " × จังหวัด ระยอง ×
พบอสังหาฯทั้งหมด 297 แห่ง
ข้ามไปที่หน้า: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19