ค้นหาประกาศ ขายกิจการ ระยอง

คมนาคมใกล้เคียง

-
ระยอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันออก มีพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทย นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานด้านอุสาหกรรมที่แข็งแรง มีศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดอยู่ที่ อ.เมืองระยอง ย่านถนนยมจินดา ถนนราษฎร์บํารุง ถนนตากสินมหาราช และถนนจันทอุดม เป็นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโด เกิดขึ้นรองรับการขยายตัวของคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ.เมืองระยอง แถลง และบ้านฉาง ตามลำดับ

ผลการค้นหา
ตัวกรอง ประเภทประกาศ ขาย × ประเภทอสังหา " กิจการ " × จังหวัด ระยอง ×
พบอสังหาฯทั้งหมด 8 แห่ง