เดอะ รูม สุขุมวิท 21

คอนโด ที่อยู่: คลองเตยเหนือ , วัฒนา , กรุงเทพมหานคร : 0
จำนวนประกาศในโครงการ: 83

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ:
เดอะ รูม สุขุมวิท 21
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ):
The Room Sukhumvit 21
ประเภทอสังหาฯ:
คอนโด
ที่อยู่:
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร คลองเตยเหนือ , วัฒนา , กรุงเทพมหานคร
ผู้พัฒนาโครงการ:
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศในโครงการ

ราคา ห้องนอน ขนาด ติดต่อ
8,400,000 บาท
(161,538 บาท / ม.2 )
: 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
8,400,000 บาท
(161,228 บาท / ม.2 )
: 1 : 1
52.1 ม.2
ชั้น -
8,500,000 บาท
(165,531 บาท / ม.2 )
: 1 : 1
51.4 ม.2
ชั้น -
8,500,000 บาท
(164,952 บาท / ม.2 )
: 1 : 1 : 1
51.5 ม.2
ชั้น -
8,500,000 บาท
(170,000 บาท / ม.2 )
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
8,900,000 บาท
(167,640 บาท / ม.2 )
: 1 : 1 : 1
53.1 ม.2
ชั้น -
9,000,000 บาท
(172,811 บาท / ม.2 )
: 1 : 1
52.1 ม.2
ชั้น -
9,500,000 บาท
(175,926 บาท / ม.2 )
: 1 : 1 : 1
54 ม.2
ชั้น -
9,500,000 บาท
(182,692 บาท / ม.2 )
: 1 : 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
21,000,000 บาท
(169,355 บาท / ม.2 )
: 2 : 3
124 ม.2
ชั้น -
23,000,000 บาท
(238,911 บาท / ม.2 )
: 2 : 2
96.3 ม.2
ชั้น -
23,700,000 บาท
(199,160 บาท / ม.2 )
: 2 : 3
119 ม.2
ชั้น -
27,000,000 บาท
(230,789 บาท / ม.2 )
: 2 : 3
117 ม.2
ชั้น -
27,500,000 บาท
(197,842 บาท / ม.2 )
: 2 : 2 : 2
139 ม.2
ชั้น -
28,000,000 บาท
(295,265 บาท / ม.2 )
: 2 : 2
94.8 ม.2
ชั้น -
ราคา ห้องนอน ขนาด ติดต่อ
22,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
40 ม.2
ชั้น -
22,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1
36.5 ม.2
ชั้น -
22,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1
36.5 ม.2
ชั้น -
23,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
34 ม.2
ชั้น -
23,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1
36 ม.2
ชั้น -
25,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1 : 1
36.8 ม.2
ชั้น -
25,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1 : 1
36 ม.2
ชั้น -
25,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1
ชั้น -
25,000 บาท
ต่อเดือน
: สตูดิโอ : 1
36 ม.2
ชั้น -
25,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
45 ม.2
ชั้น -
30,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
49 ม.2
ชั้น -
30,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
32,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50.1 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
51 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
53.1 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
51 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
53.7 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
52.1 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
51.4 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
51.4 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
51.4 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
52.1 ม.2
ชั้น -
35,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
51 ม.2
ชั้น -
36,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
52.1 ม.2
ชั้น -
37,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
53 ม.2
ชั้น -
37,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1
51 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
53 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
53 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
53.4 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
53.6 ม.2
ชั้น -
38,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
53 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
52.1 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1
53.1 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
52 ม.2
ชั้น -
40,000 บาท
ต่อเดือน
: 1 : 1 : 1
53.1 ม.2
ชั้น -
65,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 2
106 ม.2
ชั้น -
65,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 2
106.7 ม.2
ชั้น -
70,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 2
96.3 ม.2
ชั้น -
75,000 บาท
ต่อเดือน
: 1
117 ม.2
ชั้น -
80,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 3 : 1
100 ม.2
ชั้น -
80,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 3 : 2
117 ม.2
ชั้น -
85,000 บาท
ต่อเดือน
: 3 : 3
117 ม.2
ชั้น -
85,000 บาท
ต่อเดือน
: 3 : 3 : 2
117 ม.2
ชั้น -
85,000 บาท
ต่อเดือน
: 3 : 3 : 1
117 ม.2
ชั้น -
85,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 2 : 2
117 ม.2
ชั้น -
22,500,000 บาท
ต่อเดือน
: 2 : 3
124 ม.2
ชั้น -
-
: 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
-
: 1 : 1
53 ม.2
ชั้น -
-
: 1 : 1 : 1
50 ม.2
ชั้น -
ยังไม่มีประกาศขายดาวน์สำหรับโครงการนี้ คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มประกาศของคุณ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในอาคารที่พัก ส่วนกลาง

สิ่งอำนวยความสะดวก ในการออกกำลังกาย

แผนที่

Loading ...

ระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียง

MRT Logo MRT สายสีฟ้า - เพชรบุรี (ประมาณ 0.7 กม.)
MRT Logo MRT สายสีฟ้า - สุขุมวิท (ประมาณ 0.7 กม.)
BTS Logo BTS สายสุขุมวิท - นานา (ประมาณ 0.7 กม.)
BTS Logo BTS สายสุขุมวิท - อโศก (ประมาณ 0.7 กม.)
Airport Link Logo Airport Rail Link - มักกะสัน (สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง) (ประมาณ 0.8 กม.)

ถนนทางแยกใกล้เคียง

แยก - สุขุมวิท 21 ซอย 1 (ประมาณ 0.4 กม.)
แยก - อโศก-เพชรบุรี (ประมาณ 0.6 กม.)
แยก - สุขุมวิท 11 (ประมาณ 0.7 กม.)
แยก - วัฒนา (ประมาณ 0.7 กม.)
แยก - อโศก-กำแพงเพชร 7 (ประมาณ 0.8 กม.)

สถานที่ใกล้เคียง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - แม็กซ์แวลู ทันใจ โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 (ประมาณ 0.1 กม.)
ธนาคาร - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาสี่แยกอโศก (ประมาณ 0.2 กม.)
โรงพยาบาล - โรงพยาบาลจักษุรัตนิน (ประมาณ 0.4 กม.)
โรงพยาบาล - โรงพยาบาลจักษุรัตนิน (โรงพยาบาลตา) (ประมาณ 0.4 กม.)
โรงเรียน - โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (ประมาณ 0.4 กม.)
โรงเรียน - โรงเรียนนานาชาตินิสท์ (ประมาณ 0.5 กม.)
โรงเรียน - โรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตร (ประมาณ 0.5 กม.)
มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ประมาณ 0.5 กม.)
โรงเรียน - โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร (ประมาณ 0.5 กม.)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - วิลล่า มาร์เก็ต แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 (ประมาณ 0.6 กม.)
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท็อปส์ มาร์เก็ต โรบินสัน สุขุมวิท 19 (ประมาณ 0.6 กม.)
ห้าง - โรบินสัน สุขุมวิท (ประมาณ 0.6 กม.)
ธนาคาร - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาสุขุมวิท 15 (ประมาณ 0.6 กม.)
โรงเรียน - โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (ประมาณ 0.7 กม.)
โรงเรียน - โรงเรียนอโศกวิทย์ (ประมาณ 0.7 กม.)

โครงการอื่นที่คล้ายกัน

อสังหาฯอื่นในบริเวณใกล้เคียง

รูปของอสังหา 'ขาย เดอะรูม สุขุมวิท 21'

ขาย เดอะรูม สุขุมวิท 21

ขาย: 23,700,000 บาท
คอนโด
: 2 : 3
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รูปของอสังหา 'For Rent The Room Sukhumvit 21 1 Bed 50sqm 35,000THB'

For Rent The Room Sukhumvit 21 1 Bed 50sqm 35,000THB

ให้เช่า: -
คอนโด
: 1 : 1 : 1
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รูปของอสังหา 'ให้เช่า 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ คอนโด เดอะรูม สุขุมวิท 21 40,000 บาท'

ให้เช่า 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ คอนโด เดอะรูม สุขุมวิท 21 40,000 บาท

ให้เช่า: 40,000 บาท ต่อเดือน
คอนโด
: 1 : 1 : 1
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์: 1198
กรุณาแจ้งว่าทราบข้อมูลจากบ้านไฟน์เดอร์ เพื่อสนับสนุนเว็บค่ะ ขอบคุณค่ะ :)

เจ้าของโครงการ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Q.House Lumpini ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทุ่งมหาเมฆ , สาทร , กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: Visit Website

โครงการแนะนำ

อสังหาริมทรัพย์แนะนำ

โครงการในบริเวณใกล้เคียง

โครงการอื่นๆ โดย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บทความใหม่ล่าสุด

วิธีกำจัดกลิ่นสุนัขในบ้าน (เชื่อเถอะว่า น้องสุนัขมีกลิ่นจริงๆ)

การกำจัดกลิ่นสุนัขออกจากบ้านเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านต้องพบเจอ เพราะสุนั ... อ่านต่อ...

5 ข้อมูลที่คุณต้องมองหา เมื่อดูประกาศให้เช่า

ถ้าคุณกำลังอยากเช่าบ้าน และไม่อยากเสียเวลาค้นหาบ้านเช่านานๆ ลองโฟกัสข้อมูลเหล่านี้ในประกาศให้เช่า เพ ... อ่านต่อ...

เปิด 15 โซน คอนโด แนวรถไฟฟ้า “จตุจักร-ห้วยขวาง-ดินแดง” คาบเกี่ยว 7 เส้นทาง “ธนบุรี” ราคาแพงเบียดสีลม-สาทร-สุขุมวิท

ผลสำรวจใหม่ ข้อมูลราคาคอนโดมิเนียมในรัศมี 500 เมตรตามแนวรถไฟฟ้าหลากสี ทั้งสายเก่า-สายอยู่ระหว่างก่อส ... อ่านต่อ...

เปิดหน้าดินไฮเวย์ 3.7 พันไร่ พัฒนาเชิงพาณิชย์บูมจุดพักรถทั่วไทย สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชนในพื้นที่

“กรมทางหลวง” เตรียมเปิดพื้นที่โดยรอบให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพและประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาเชิงพาณิชย์ ... อ่านต่อ...

ปิดถาวร ถ.กำแพงเพชร 3 เชื่อม 3 สวน เป็น ‘อุทยานสวนจตุจักร’

ความคืบหน้าโครงการ “อุทยานสวนจตุจักร” สร้างปอดให้คนกรุง รวมตลาดนัดจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ... อ่านต่อ...

คุณอาจสนใจ