สุภาพร

: 0924234777

: ellesupaporn

ออนไลน์เมื่อ: 3 วันที่แล้ว

RESULTS (70)

ขายและให้เช่าโรงงานสองชั้น ในนิคมลาดกระบัง ในเขตฟรีโซน พื้นที่ 6,000 ตารางเมตร

ขาย: / ให้เช่า: 18,000,000 บาท /ไร่ , 160 บาท / ม.2 ต่อเดือน
โรงงาน/โกดัง
ลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ขายและให้เช่า โรงงานสองชั้น ในนิคมลาดกระบัง ในเขตฟรีโซน Free Zone Warehouseพื้นที่ 3,000 ตารางเมร

ขาย: / ให้เช่า: 18,000,000 บาท /ไร่ , 150 บาท / ม.2 ต่อเดือน
โรงงาน/โกดัง
ลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร