ขั้นตอนและเอกสารโอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน (บุคคลธรรมดา)

มาดู ขั้นตอนและการเตรียมเอกสาร ก่อนนัดวันไปโอนซื้อขายบ้านที่สำนักงานที่ดิน มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้
เขียนเมื่อวันที่: 07 ตุลาคม 2020 ประเภท: เรื่องน่ารู้ , ขายบ้าน , ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา , ภาษี

เมื่อผ่านขั้นตอนการ หาซื้อบ้าน จนเจอบ้านที่ถูกใจและตกลงซื้อขายกับเจ้าของบ้านได้เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณมีเงินสด ซื้อได้เลย ก็นัดวันกันไปทำเรื่องโอนได้ที่สำนักงานที่ดินได้เลย หรือกรณีที่คุณยื่นกู้กับสถาบันการเงิน และกู้ผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดวันกับเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อโอนที่ได้เลย   


มาดู ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารก่อนไปโอนซื้อขายบ้าน กัน


1. ค้นหาสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่ของโฉนดที่จะขาย 

ก่อนอื่น ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเข้าสำนักงานที่ดินที่ไหนก็ได้ แต่ควรจะทราบก่อนว่า โฉนดที่ดินที่จะขายหรือซื้อนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินใด ตั้งอยู่ที่ไหน เพื่อไม่ให้ไปผิดสถานที่  


โดยเราสามารถโทรสอบถามสำนักงานที่ดิน หรือ ตรวจสอบง่ายๆ โดยใช้ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน จากนั้นใส่เลขที่โฉนด อำเภอ จังหวัด ของโฉนดที่จะขาย เท่านี้ระบบจะแสดงข้อมูลว่า ที่ดินนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินไหน พร้อมทั้งมีตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานที่ดินให้คุณอีกด้วย 

2. เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขายบ้าน

เอกสารผู้ขาย (เจ้าของโฉนด)


กรณีผู้ขายมาด้วยตัวเอง 

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย (ตัวจริง)

2. ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (ตัวจริง) **หากไม่มี ต้องคัดทะเบียนบ้านเฉพาะรายบุคคลที่เขตหรืออำเภอ**

3. โฉนดอสังหาฯ ที่จะขาย (หากติดจำนองกับธนาคารอยู่ ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนำมาไถ่ถอน)


ถ้าผู้ขายมีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฎในโฉนด)

  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนา


ถ้าผู้ขายจดทะเบียนสมรส 

  • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 
  • ใบมรณบัตรคู่สมรสและสำเนา (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  


กรณีผู้ขายมอบอำนาจ 

1. หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย

3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ


เอกสารผู้ซื้อ

1 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ

2 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ซื้อจดทะเบียนสมรส คู่สมรสไม่จำเป็นต้องมาด้วย)

3 ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ

4 กรณีกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาด้วย

5 กรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด ถ่ายสำเนาเช็คมาด้วย 3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนที่

คำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

นอกเหนือจากเอกสาร ก็อย่าลืมเตรียมเงินด้วย นอกจากราคาซื้อขายที่ตกลงกันแล้ว ในวันที่โอนที่ดิน ก็ยังมีค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร อีกด้วย ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน 

 >> คลิกคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ของคุณ


สำนักงานที่ดินส่วนใหญ่รับเงินสด แต่ในปี 2563 นี้ กรมที่ดินก็มีนำร่อง 146 สำนักงาน เพิ่มช่องทางให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ดินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคารได้แล้ว คลิกดูสำนักงานที่ดิน นำรองสังคมไร้เงินสดว่ามีที่ไหนบ้าง

>> ดู 146 สำนักงานที่ดินนำร่องจ่ายผ่านบัตรและ QR code ได้


4. ขั้นตอนการซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน  

สำนักงานที่ดิน เปิดบริการตามวันทำงานราชการ ตั้งแต่ 8:00 - 16:30 น. การโอนซื้อขายบ้าน หากไม่มีปัญหาขัดข้องอื่นๆ ก็มักจะใช้เวลาอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง เริ่มขั้นตอนดังนี้


1. กดรับบัตรคิวเพื่อติตด่อประชาสัมพันธ์ (บางแห่งต้องกดรับ บางแห่งไม่ต้อง ขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่)


2. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเจตจำนงในการ ซื้อขายบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และให้บัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการต่อไป 


3. เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบถามราคาซื้อขาย พร้อมเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม **อย่าลืมอ่านและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลายมือ หากเป็นฟอร์มเปล่า อย่าเซ็น** 


4. เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน และให้เรานำไปชำระที่ฝ่ายการเงิน โดยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง ตามที่จ่ายจริง 


5. จากนั้นนำใบเสร็จกลับมายื่นที่เคาท์เตอร์เจ้าหน้าที่ชำนาญการเดิม เก็บใบเสร็จไว้ และรอเรียกอีกครั้ง 


6. เจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปรับโฉนดที่ดินคืน พร้อมระบุเจ้าของใหม่ (ผู้ซื้อ) หลังโฉนด เป็นการเสร็จสิ้น **อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนแยกย้าย เช่น ลงชื่อสะกดถูกต้องไหม ได้โฉนดที่มาซื้อหรือเปล่า เป็นต้น**


ข้อแนะนำ 

1. ถ้าเป็นไปได้เอกสารของผู้ขายและผู้ซื้อควรนำทั้งตัวจริงและถ่ายสำเนามาด้วย ที่สำนักงานที่ดินแม้จะมีบริการถ่ายเอกสาร (หน้าละ 2 บาท) แต่บางครั้งคิวยาว ทำให้เสียเวลาตรงนี้เช่นกัน แนะนำเตรียมสำเนามาพร้อมจากบ้านเลยดีกว่า ใช้ไม่ใช้ก็มีไว้อุ่นใจ


2. สำนักงานที่ดินแอบกระซิบมาว่า "การแจ้งราคาทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอาจทำให้ขาดสิทธิเรียกร้องอันพึงมี พึงได้ตามสัญญา และอาจถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา รวมทั้งต้องชำระค่าภาษีอากรจนครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมเบี้ยปรับ" ดังนั้น ระบุราคาซื้อขายตามจริงนะจ๊ะ


3. ไปเช้าดีกว่า เตรียมเอกสารให้พร้อมทั้งสองฝ่าย สำนักงานเขตบางแห่ง ถ้าเอกสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มี เช่น ผู้ขายถึงสำนักงานที่ดินก่อนจะยื่นเรื่องก่อน แต่ไม่มีเอกสารผู้ซื้อเพราะยังมาไม่ถึงสำนักงานที่ดิน ประชาสัมพันธ์ก็อาจข้ามคิวเราไปได้ นัดแนะทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายให้มาเวลาเดียวกันด้วย
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ แต่งบ้าน/ตกแต่ง รถไฟฟ้า ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา ไอเดีย รีโนเวท คอนโด ขายบ้าน

บทความใหม่ล่าสุด

เช็คลิตส์ เนื้อหาก่อนลงประกาศบ้านเช่าและคอนโดให้เช่า

สำหรับเจ้าของ บ้านเช่า และ คอนโดปล่อยเช่า ที่ไม่แน่ใจว่าควรจะเขียนเนื้อหาประกาศอย่างไรให้ผู้เช่าสนใ ... อ่านต่อ...

ขั้นตอนและเอกสารโอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน (บุคคลธรรมดา)

มาดู ขั้นตอนและการเตรียมเอกสาร ก่อนนัดวันไปโอนซื้อขายบ้านที่สำนักงานที่ดิน มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ อ่านต่อ...

ชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานที่ดิน ผ่านบัตรฯ และ QR code ได้แล้ว กว่า 146 แห่ง

กรมที่ดิน ปฏิวัติครั้งใหญ่ยกระดับการบริการสู่สังคมไร้เงินสด นำร่อง 146 สำนักงาน รับชำระค่าธรรมเนียมแ ... อ่านต่อ...

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินคิดอย่างไร โปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนซื้อขายบ้านเบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายบ้านมีอะไรบ้าง และวิธีการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีอากร จากกรมที่ดิน เพื่อคำนวณค่า ... อ่านต่อ...

รื้อระบบ มอเตอร์เวย์-ทางด่วน ไม่มีตู้เก็บเงิน ไม่มีไม้กั้น วิ่งก่อนจ่ายทีหลัง

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ลั่นวาจาในปี 2564 มอเตอร์เวย์และทางด่วนทุกสาย ทุกด่าน จะไม่มีตู้เก็บเงินและไม้กั ... อ่านต่อ...