ขั้นตอนและเอกสารโอนบ้านที่สำนักงานที่ดิน (บุคคลธรรมดา)

มาดู ขั้นตอนและการเตรียมเอกสาร ก่อนนัดวันไปโอนซื้อขายบ้านที่สำนักงานที่ดิน มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้
เขียนเมื่อวันที่: 07 ตุลาคม 2020 ประเภท: เรื่องน่ารู้ , ขายบ้าน , ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา , ภาษี

เมื่อผ่านขั้นตอนการ หาซื้อบ้าน จนเจอบ้านที่ถูกใจและตกลงซื้อขายกับเจ้าของบ้านได้เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณมีเงินสด ซื้อได้เลย ก็นัดวันกันไปทำเรื่องโอนได้ที่สำนักงานที่ดินได้เลย หรือกรณีที่คุณยื่นกู้กับสถาบันการเงิน และกู้ผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดวันกับเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อโอนที่ได้เลย   


มาดู ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารก่อนไปโอนซื้อขายบ้าน กัน


1. ค้นหาสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่ของโฉนดที่จะขาย 

ก่อนอื่น ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเข้าสำนักงานที่ดินที่ไหนก็ได้ แต่ควรจะทราบก่อนว่า โฉนดที่ดินที่จะขายหรือซื้อนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินใด ตั้งอยู่ที่ไหน เพื่อไม่ให้ไปผิดสถานที่  


โดยเราสามารถโทรสอบถามสำนักงานที่ดิน หรือ ตรวจสอบง่ายๆ โดยใช้ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน จากนั้นใส่เลขที่โฉนด อำเภอ จังหวัด ของโฉนดที่จะขาย เท่านี้ระบบจะแสดงข้อมูลว่า ที่ดินนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินไหน พร้อมทั้งมีตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานที่ดินให้คุณอีกด้วย 

2. เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขายบ้าน

เอกสารผู้ขาย (เจ้าของโฉนด)


กรณีผู้ขายมาด้วยตัวเอง 

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย (ตัวจริง)

2. ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (ตัวจริง) **หากไม่มี ต้องคัดทะเบียนบ้านเฉพาะรายบุคคลที่เขตหรืออำเภอ**

3. โฉนดอสังหาฯ ที่จะขาย (หากติดจำนองกับธนาคารอยู่ ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนำมาไถ่ถอน)


ถ้าผู้ขายมีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฎในโฉนด)

  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนา


ถ้าผู้ขายจดทะเบียนสมรส 

  • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 
  • ใบมรณบัตรคู่สมรสและสำเนา (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  


กรณีผู้ขายมอบอำนาจ 

1. หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย

3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ


เอกสารผู้ซื้อ

1 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ

2 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ซื้อจดทะเบียนสมรส คู่สมรสไม่จำเป็นต้องมาด้วย)

3 ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ

4 กรณีกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาด้วย

5 กรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด ถ่ายสำเนาเช็คมาด้วย 3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนที่

คำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

นอกเหนือจากเอกสาร ก็อย่าลืมเตรียมเงินด้วย นอกจากราคาซื้อขายที่ตกลงกันแล้ว ในวันที่โอนที่ดิน ก็ยังมีค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร อีกด้วย ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน 

 >> คลิกคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ของคุณ


สำนักงานที่ดินส่วนใหญ่รับเงินสด แต่ในปี 2563 นี้ กรมที่ดินก็มีนำร่อง 146 สำนักงาน เพิ่มช่องทางให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ดินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคารได้แล้ว คลิกดูสำนักงานที่ดิน นำรองสังคมไร้เงินสดว่ามีที่ไหนบ้าง

>> ดู 146 สำนักงานที่ดินนำร่องจ่ายผ่านบัตรและ QR code ได้


4. ขั้นตอนการซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน  

สำนักงานที่ดิน เปิดบริการตามวันทำงานราชการ ตั้งแต่ 8:00 - 16:30 น. การโอนซื้อขายบ้าน หากไม่มีปัญหาขัดข้องอื่นๆ ก็มักจะใช้เวลาอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง เริ่มขั้นตอนดังนี้


1. กดรับบัตรคิวเพื่อติตด่อประชาสัมพันธ์ (บางแห่งต้องกดรับ บางแห่งไม่ต้อง ขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่)


2. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเจตจำนงในการ ซื้อขายบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และให้บัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการต่อไป 


3. เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบถามราคาซื้อขาย พร้อมเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม **อย่าลืมอ่านและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลายมือ หากเป็นฟอร์มเปล่า อย่าเซ็น** 


4. เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน และให้เรานำไปชำระที่ฝ่ายการเงิน โดยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง ตามที่จ่ายจริง 


5. จากนั้นนำใบเสร็จกลับมายื่นที่เคาท์เตอร์เจ้าหน้าที่ชำนาญการเดิม เก็บใบเสร็จไว้ และรอเรียกอีกครั้ง 


6. เจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปรับโฉนดที่ดินคืน พร้อมระบุเจ้าของใหม่ (ผู้ซื้อ) หลังโฉนด เป็นการเสร็จสิ้น **อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนแยกย้าย เช่น ลงชื่อสะกดถูกต้องไหม ได้โฉนดที่มาซื้อหรือเปล่า เป็นต้น**


ข้อแนะนำ 

1. ถ้าเป็นไปได้เอกสารของผู้ขายและผู้ซื้อควรนำทั้งตัวจริงและถ่ายสำเนามาด้วย ที่สำนักงานที่ดินแม้จะมีบริการถ่ายเอกสาร (หน้าละ 2 บาท) แต่บางครั้งคิวยาว ทำให้เสียเวลาตรงนี้เช่นกัน แนะนำเตรียมสำเนามาพร้อมจากบ้านเลยดีกว่า ใช้ไม่ใช้ก็มีไว้อุ่นใจ


2. สำนักงานที่ดินแอบกระซิบมาว่า "การแจ้งราคาทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอาจทำให้ขาดสิทธิเรียกร้องอันพึงมี พึงได้ตามสัญญา และอาจถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา รวมทั้งต้องชำระค่าภาษีอากรจนครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมเบี้ยปรับ" ดังนั้น ระบุราคาซื้อขายตามจริงนะจ๊ะ


3. ไปเช้าดีกว่า เตรียมเอกสารให้พร้อมทั้งสองฝ่าย สำนักงานเขตบางแห่ง ถ้าเอกสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มี เช่น ผู้ขายถึงสำนักงานที่ดินก่อนจะยื่นเรื่องก่อน แต่ไม่มีเอกสารผู้ซื้อเพราะยังมาไม่ถึงสำนักงานที่ดิน ประชาสัมพันธ์ก็อาจข้ามคิวเราไปได้ นัดแนะทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายให้มาเวลาเดียวกันด้วย
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ แต่งบ้าน/ตกแต่ง รถไฟฟ้า ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา ไอเดีย รีโนเวท คอนโด ขายบ้าน

บทความใหม่ล่าสุด

อนันดาฯ ให้ซื้อบ้านและคอนโด ด้วยเงินคริปโทฯ ได้แล้ว

“อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์”ผนึก Bitkub พัฒนาการชำระเงินซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมของอนันดาฯ ทุกโครงการผ่ ... อ่านต่อ...

แจ๊ค แฟนฉัน ประกาศขายบ้าน พร้อมลงรูปภาพ ยืนยันขายจริง

แจ๊ค เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ แจ๊ค แฟนฉัน นักแสดงจากภาพยนตร์ แฟนฉัน ลงประกาศขายบ้านในสื่อโซเซียล ... อ่านต่อ...

รีโนเวทตึกแถว 3 ชั้น ความลงตัวที่เป็นได้ทั้งร้านค้าและบ้านที่น่าอยู่

ตึกแถว 3 ชั้นแห่งนี้ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ตึก มีด้านหน้าที่ติดถนน เป็นร้านขายยา และ ... อ่านต่อ...

มีอ่างล้างหน้า 2 อ่าง ดีอย่างไร และ 15 ไอเดียแต่งห้องน้ำสำหรับคนมีคู่

เทรนด์อ่างล้างหน้า 2 อ่าง (Double sink) ในห้องน้ำ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนมีคู่ที่ ... อ่านต่อ...

ทุ่ม 260 ล้าน สร้าง "สะพานเขียว" เชื่อมสวนลุมฯ-สวนเบญจกิติ ทางเดิน-ทางจักรยานลอยฟ้ากลางกรุง

กทม. โดยสำนักการโยธา ก่อสร้างเส้นเชื่อมระหว่างสวนสาธารณะ “สวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ” หรือสะพานเขียว ร ... อ่านต่อ...