ปิดถาวร ถ.กำแพงเพชร 3 เชื่อม 3 สวน เป็น ‘อุทยานสวนจตุจักร’

ความคืบหน้าโครงการ “อุทยานสวนจตุจักร” สร้างปอดให้คนกรุง รวมตลาดนัดจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นสวนจตุจักร
เขียนเมื่อวันที่: 21 มิถุนายน 2018 ประเภท: ข่าว , ตลาดอสังหา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์เยาวชนสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นางวนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกทม. นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางอารมย์ วงษ์มหา ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “อุทยานสวนจตุจักร” พร้อมนั่งรถกอล์ฟขนาดเล็กเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสวนรถไฟ

นายจักกพันธุ์ เปิดเผยว่า สำหรับอุทยานสวนจตุจักร เกิดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่รล 0005/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 โดยหากรวมตลาดนัดจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นสวนจตุจักรก็จะสมพระเกียรติ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และวันที่ 16 กันยายน 2546 มีมติให้กทม.รวมพื้นที่สาธารณะทั้ง 3 แห่ง โดยแต่ละสวนประกอบด้วย

1. สวนจตุจักร มีพื้นที่ขนาด 155 ไร่

2. สวนสมเด็จฯ 196 ไร่ และ

3. สวนรถไฟ 375 ไร่

 

หากรวมทั้ง 3 สวนได้จะมีพื้นที่รวม 727 ไร่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 กระทั่งวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพื้นที่ทั้ง 3 สวนดังกล่าวคืนให้อยู่ในความดูแลของรัฐบาล พร้อมพระราชทานนามว่า “อุทยานสวนจตุจักร” ตั้งแต่นั้นมา สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.พยายามออกแบบทางเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง และในปี 2559 กทม.ได้รื้อแบบเดิมเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว แต่ปรากฎว่าแบบเดิมต้องล้อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะกว่า 1,000 ต้นเพื่อก่อสร้างทางเชื่อมเป็นสะพานข้าม ทำให้กทม.ต้องปรับแบบ เพราะไม่เห็นด้วยต้องล้อมย้ายต้นไม้จำนวนมาก

 

 

นายจักกพันธุ์ กล่าวอีกว่า เมื่อศึกษารายละเอียดหลายครั้งจนได้ข้อสรุปในรูปแบบทางเชื่อม เคยมีแนวคิดทำทางเชื่อมเป็นอุโมงค์ แต่ใช้งบประมาณมาก จึงสรุปว่ากทม.จะปรับแบบเป็นทางราบยกระดับ โดยทำทางเชื่อมจุดที่ 1 ระหว่างสวนรถไฟและสวนจตุจักร จะเป็นทางยกระดับพื้นถนนกำแพงเพชร 3 เช่นเดียวกับทางเชื่อมจุดที่ 2 ระหว่างสวนจตุจักรและสวนสมเด็จฯ เป็นทางราบยกระดับบนพื้นถนนกำแพงเพชร 3 และทางเชื่อมจุดที่ 3 ระหว่างสวนสมเด็จฯ และสวนรถไฟ เป็นรูปแบบสะพานไม้ข้ามคูน้ำ ซึ่งมีอยู่เดิมให้สวยงาม พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

ทั้งนี้ กทม.ได้ว่าจ้าง บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงิน 16.44 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งได้ปิดถนนกำแพงเพชร 3 เพื่อทำการก่อสร้าง สำหรับภาพรวมก่อสร้างปัจจุบันคืบหน้าร้อยละ 70 โดยทางเชื่อมจุดที่ 1 จะกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม ส่วนทางเชื่อมที่ 2 จะกำหนดเสร็จ 30 มิถุนายน และทางเชื่อมที่ 3 จะแล้วเสร็จ 22 มิถุนายนนี้

 

“ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพื่อขอปิดถนนกำแพงเพชร 3 อย่างถาวร ไม่ให้รถแล่นผ่าน เพื่อให้ถนนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสวนจตุจักร คาดจะยื่นเสนอต่อ คจร.ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนการพิจารณาว่าสมควรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่คจร. เพราะหากรวมได้คาดจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” รองผู้ว่าฯกทม. กล่าว

 

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ สวนรถไฟเปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน ทำให้ทางเดินภายในชำรุด อาทิ ผิวถนนแตก ทางเดินไม่เรียบ ฯ ผู้สัญจรไม่ได้รับความปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุ ขณะนี้ ยังได้ว่าจ้าง บริษัท ไทยเสลอรี่ จำกัด ภายในวงเงิน 15.75 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง ความยาว 5,700 เมตร (ม.) โดยเริ่มต้นสัญญาก่อสร้างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กันยายน ขณะนี้ ผู้ว่าจ้างได้ทำการปิดทางเดิน-วิ่งเป็นช่วงๆ เพื่อก่อสร้าง ไม่ให้กระทบต่อประชาชน ซึ่งเข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดให้การก่อสร้างทางเดิน-วิ่งแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม

 

 

เมื่อถามว่าหากปิดเส้นทางถนนกำแพงเพชร 3 จะกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรและเดินเที่ยวตลาดนัดเจเจกรีน ภายในสวนสมเด็จฯ หรือไม่ นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ไม่ส่งผลกระทบ เพราะศึกษามาแล้ว พบว่า ถนนเส้นนี้ไม่มีรถวิ่งมากนัก สำหรับพื้นที่ตลาดนัดเจเจกรีน ขนาด 20 ไร่ เป็นพื้นที่ที่กทม.ได้ทำการเช่าจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์และให้ตลาดนัดเจเจกรีนเช่าต่อ ขณะนี้ สัญญาเช่าตลาดจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม โดยกทม.จะไม่ขอต่อสัญญาเช่าอีก เนื่องจากจะขอพื้นที่คืนและคืนให้แก่มูลนิธิฯ ในการจัดทำสวนสาธารณะ เพราะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในสวนสมเด็จฯ

 

“ดังนั้น แนวคิดหลักในการรวมสวน คือ ด้านกายภาพ ต้องคงสภาพของสวนสาธารณะปัจจุบันให้ได้มากที่สุด โดยใช้งบประมาณไม่มาก ขณะเดียวกัน ต้นไม้ทุกต้นที่ให้ร่มเงาจะต้องอยู่ โดยไม่มีการล้อมย้าย และในอนาคตหากนำพื้นที่ตลาดเจเจกรีนมารวมได้ กทม.จะจัดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยที่วิวไม่ซ้ำกัน และภายหลังรวม 3 สวนได้แล้ว กทม.จะเดินหน้าปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 พรรษา ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว พื้นที่ 6 ไร่ โดยใช้สะพานลอยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนจตุจักรและสวนสมเด็จย่า หากสำเร็จจะเป็นการรวม 4 สวนในชื่อ อุทยานสวนจตุจักร ซึ่งทั้งหมดจะมีพื้นที่รวมถึง 810 ไร่ใจกลางเมือง” นายจักกพันธุ์ กล่าว

 

ด้านนางอารมย์ กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดเจเจกรีนเสร็จแล้ว ภายใต้แนวคิด “จากภูผาสู่มหานที” ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสวนให้เชื่อมต่อกันทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสวนสมเด็จย่าฯ ปัจจุบันมีสภาพสวนมีหลายส่วนต้องปรับปรุง ทั้งทางเดิน การปลูกต้นไม้และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะสวนเปิดใช้งานมานานและเสื่อมโทรมตามเวลา ขณะเดียวกัน ช่วงกลางวันจนถึงช่วงเย็นมักพบกลุ่มคนนำเสื่อมาปูเพื่อเปิดให้บริการดูดวงจำนวนมาก หากมีปรับปรุงสวนสมเด็จย่าฯ ขึ้น ผู้รับจ้างจะดำเนินการปิดพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม อาจเป็นการปิดตำนานหมอดูสวนสมเด็จย่าฯ

 

ข้อมูลจาก: prachachat.net
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ รถไฟฟ้า แต่งบ้าน/ตกแต่ง ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา คอนโด รีโนเวท เช่าบ้าน ขายบ้าน รถไฟฟ้าสายสีม่วง ห้องน้ำ ห้องนอน ไอเดีย ห้องครัว บ้านเดี่ยว ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้าง Before/After ประหยัดพื้นที่ ที่ดิน รถไฟฟ้าสายสีส้ม ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม ห้องนั่งเล่น รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ออฟฟิศ/สำนักงาน สวน รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน การจัดบ้าน สุขภาพ รถไฟฟ้าสายสีชมพู สุนัข/หมา วิธีการใช้งาน ฮวงจุ้ย ภาษี ภูเก็ต การเคหะแห่งชาติ ต้นไม้ สไตล์ญี่ปุ่น บ้านเอื้ออาทร เพื่อนร่วมห้อง, รูมเมท DIY ทำเอง ไฟไหม้/อัคคีภัย กระเบื้อง บ้านประชารัฐ ความปลอดภัย บ้านหลังแรก มัดจำ วาชิเทป วอลล์เปเปอร์

โครงการแนะนำ

อสังหาริมทรัพย์แนะนำ

บทความใหม่ล่าสุด

แจกบ้านฟรี! ญี่ปุ่นมีบ้านว่างจำนวนมากจนต้องแจกฟรี

ถ้ามีคนให้บ้านคุณฟรีๆ คุณจะเอามั้ย? ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกหลอก แต่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญก ... อ่านต่อ...

‘คุณกำลังโยนเงินทิ้ง’ และอีกหลายความเชื่อเกี่ยวกับ “การเช่า”

การเช่ามักจะได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดีนัก ซึ่งก็อาจจะจริงในบางมุมว่า การเป็นผู้เช่าอาจจะไม่ได้หรูหรา แต ... อ่านต่อ...

อย่าทำสิ่งเหล่านี้! เมื่อรีโนเวทห้องน้ำใหม่

หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้ในการรีโนเวทห้องน้ำ เพราะไม่มีใครอยากที่จะมานั่งเสียใจทีหลัง อ่านต่อ...

ชาวปากน้ำเฮ! นั่งฟรี BTS 'แบริ่ง-สมุทรปราการ' ถึง 16 เม.ย. ปีหน้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะเปิดให้บริการในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ โดยไม่เก็บค่าโดยสา ... อ่านต่อ...

คืบหน้ารถไฟสายสีแดง เผยโฉม ‘สถานีกลางบางซื่อ’ สร้างเสร็จ 77.37% ขึ้นแท่นฮับทางรางใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน

รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ภาพรวมโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่ว ... อ่านต่อ...