เมื่อแต่งงานกับต่างชาติ จะสามารถซื้อที่ดินในไทยได้หรือไม่

กฏหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน มีข้อกำหนดที่ป้องกันไม่ให้บุคคลต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ แล้วคนไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ จะสามารถซื้อที่ดินได้อยู่หรือไม่ บ้านไฟน์เดอร์มีคำตอบ
เขียนเมื่อวันที่: 18 พฤศจิกายน 2021 ประเภท: เรื่องน่ารู้ , ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา , ที่ดิน

ตามกฏหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน มีข้อกำหนดที่ป้องกันไม่ให้บุคคลต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ (เว้นแต่ในบางกรณี) แล้วคนไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ จะสามารถซื้อที่ดินได้อยู่หรือไม่ บ้านไฟน์เดอร์มีคำตอบ


กรณีที่คนไทย แต่งงานกับชาวต่างชาติ 

โดยคนไทยยังคงถือสัญชาติไทย ไม่ได้สละสัญชาติ สามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ โดยเงินที่นำมาซื้อต้องเป็นสินส่วนตัว กล่าวคือคู่สมรสชาวต่างชาติจำเป็นที่จะต้องบันทึกยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิใช่สินสมรส เจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการโอนที่ดินให้ และที่ดินนั้นก็จะตกเป็นสินส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทย


สรุปแล้ว หากคุณ (คนไทย) ต้องการจะซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินในประเทศไทย ในวันที่โอนซื้อที่ดิน ก็อาจจะยุ่งยากกว่าในกรณีที่มีคู่สมรสเป็นต่างชาติ เพราะคู่สมรสต่างชาติต้องเดินทางไปที่กรมที่ดินเพื่อดำเนินการร่วมกับคนไทย ยืนยันว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงที่จะซื้อนี้ จะตกเป็นของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจได้  
 


กรณีที่คู่สมรสต่างชาติอยู่ต่างประเทศ 

คู่สมรสต่างชาติไม่สามารถไปบันทึกถ้อยคำที่กรมที่ดินได้ ให้บุคคลต่างชาติติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถ้อยคำรับรองว่าเงินทั้งหมดที่คนไทยนำมาซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์ส่วนตัว ไม่ใช่สินสมรส และให้หน่วยงานดังกล่าวรับรองว่าเป็นสามี ภรรยา กับคนไทยจริง แล้วให้คนไทยที่จะซื้อที่ดินนำหนังสือรับรอง (ต้นฉบับ) ไปที่กรมที่ดินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 


กรณีคนต่างด้าวจะขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

คนคนต่างด้าวที่นำเงินมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่กำหนดในประเทศไทย เช่น พันธบัตรรัฐบาลไทย กองทุนรวมอสังหาฯ ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และดำรงต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ได้ไม่เกิน 1 ไร่ ในเขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ภายในเขตบริเวณที่กฎหมายกำหนด โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 


กรณีคนไทยถือครองที่ดิน ต่อมาสละสัญชาติไทย 

ให้คนไทยคงมีสิทธิถือที่ดินไว้ได้ ตามที่กำหนดสำหรับคนต่างชาติที่สามารถมีได้ ตามนัยมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ ที่ดินที่เกินกว่า 1 ไร่ให้ทำการจำหน่าย ขายออกไป 
ข้อมูลจาก: ที่มา: กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ แต่งบ้าน/ตกแต่ง รถไฟฟ้า ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา ไอเดีย รีโนเวท คอนโด ขายบ้าน

บทความใหม่ล่าสุด

6 วิธีสร้างความปลอดภัย เมื่อต้องเปิดบ้านให้ดูเพื่อขายบ้าน

ถ้าคุณตัดสินใจขายบ้านในขณะที่ยังต้องอาศัยอยู่ในบ้าน การให้ผู้ที่สนใจซื้อเข้ามาดูในบ้านก็เป็นสิ่งจำเป ... อ่านต่อ...

5 วิธีออกแบบบ้านให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ตรงใจคนในครอบครัว

ในการสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านสักครั้งในชีวิต เราก็คงอยากมีบ้านในสไตล์ที่เราต้องการ ใส่สไตล์ตัวเองหรือ ... อ่านต่อ...

4 วิธีการหาบ้านและที่ดินราคาถูก

ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การขายที่ดินไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากกำลังซื้อหดตัว จากการที่ไม่มีเงินหมุนเวียน ... อ่านต่อ...

มารู้จัก คอนโดเทล (Condotel) อีกทางเลือกสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าอสังหาฯ

คอนโดเทล (Condotel) คืออะไร และเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนในอสังหาฯ เพื่อการปล่อยเช่าได้อย่าง ... อ่านต่อ...

เมื่อแต่งงานกับต่างชาติ จะสามารถซื้อที่ดินในไทยได้หรือไม่

กฏหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน มีข้อกำหนดที่ป้องกันไม่ให้บุคคลต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ แล้วคน ... อ่านต่อ...