กทม. ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน ส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีภายใน ก.พ. เริ่มชำระ มิ.ย. 66

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระบุว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งยังมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องภายหลังจากการถ่ายโอนข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายรายมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ


ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ต่อจากกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้แล้ว


1. ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม 2566 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566


2. ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2566


3. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนเมษายน 2566


4. ขยายกำหนดเวลาในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566


5. ขยายกำหนดเวลาในการผ่อนชำระภาษี งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็นเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม เป็นในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน เป็นชำระเดือนสิงหาคม 2566


6. ขยายกำหนดเวลามีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกรกฎาคม 2566


7. ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม 2566
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

บทความยอดนิยม

บทความใหม่ล่าสุด

พลิกบ้านร้างอายุเกือบร้อยปีในชนบทญี่ปุ่น สู่บ้านพัก Airbnb

คู่รัก ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการรีโนเวทบ้านดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นอายุกว่า 90 ปี ที่ถูกทิ้งร้างไว้ สู่บ้านพั ... อ่านต่อ...

รวมไอเดีย แบบห้องนั่งเล่น โทนสีขาว

ห้องนั่งเล่นโทนขาว เป็นไอเดียการออกแบบห้องนั่งเล่นสุดคลาสสิก ใช้ได้กับหลากหลายสไตล์การแต่งบ้าน นอกจา ... อ่านต่อ...

แนวทางออกแบบบ้านที่ช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในบ้านมากยิ่งขึ้น จากรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home ที่เพิ่มขึ้นในองค์กรต่างๆ รวม ... อ่านต่อ...

ทำบ้านเช่าอย่างไร สร้างรายได้แบบ Passive Income

บ้านเช่า เป็นหนึ่งในวิธีดีๆ ในการหารายได้เสริมจากบ้าน ถ้าเราเรียนรู้การปล่อยเช่าอย่างเหมาะสม เราก็สา ... อ่านต่อ...

สิงคโปร์ขึ้นภาษีซื้อบ้านของคนต่างชาติจาก 30% เป็น 60% แล้ว

สิงคโปร์กำหนดภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติใหม่ จากเดิม 30% เป็น 60% แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษา ... อ่านต่อ...