กทม. ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน ส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีภายใน ก.พ. เริ่มชำระ มิ.ย. 66

แชร์บทความนี้

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระบุว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งยังมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องภายหลังจากการถ่ายโอนข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายรายมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ


ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ต่อจากกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้แล้ว


1. ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือนมกราคม 2566 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566


2. ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2566


3. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนเมษายน 2566


4. ขยายกำหนดเวลาในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566


5. ขยายกำหนดเวลาในการผ่อนชำระภาษี งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็นเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม เป็นในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน เป็นชำระเดือนสิงหาคม 2566


6. ขยายกำหนดเวลามีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกรกฎาคม 2566


7. ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม 2566
แชร์บทความนี้


บทความยอดนิยม


บทความใหม่ล่าสุด

ซื้อบ้านในโครงการ หมู่บ้านจัดสรร ดีไหม ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อบ้านสักหลังเพื่อขยับขยายครอบครัว หรือย้ายที่อยู่ใหม่ อาจกำลังพิจารณาถึงบ้า ... อ่านต่อ...

ก่อนซื้อคอนโด ต้องดูอะไรบ้าง คำแนะนำสำหรับมือใหม่

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป ทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อย เลือกที่จะซื้อคอนโดเป็นที่อยู่ห ... อ่านต่อ...

7 วิธีลดความเครียด เมื่อต้องสร้างบ้านหลังแรก

การสร้างบ้านหลังแรกเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเจ้าของบ้านที่เลือกซื้อที่ดินเปล่าสร้างบ้าน แต่กระบ ... อ่านต่อ...

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ อย่าลืมขอคืนภาษีเงินได้จากการขายบ้านนะ

สำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโด ที่กำลังต้องการขายที่อยู่เดิม เพื่อซื้อบ้านหลังให ... อ่านต่อ...

6 ไอเดีย ไฟบันได ออกแบบ lighting ไฟส่องบันไดในบ้าน อย่างไรดี

บันไดไม่ควรมืด นอกจากเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้เห็นทางบันได เราก็สามารถใช้ไฟเข้ามาสร้างความน่าสนใจ ... อ่านต่อ...