Search twin houses Chiang Mai

Nearby Public Transport

-
เชียงใหม่ จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และอันดับ 2 ของประเทศ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในเชียงใหม่เป็นภูเขาและป่าไม้ ติดกับจังหวัดข้างเคียงเช่น ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย เป็นต้น และภูมิอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี ทำให้ เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียน ทำงาน และอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีเอกชนลงทุนโครงการบ้าน คอนโด และ อาคารพาณิชย์ ในเชียงใหม่มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอำเภอที่มีคนอาศัยอยู่มาก ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ ฝาง และ สันทราย

Results
Filters Type " Twin House " × Province Chiang Mai ×
Total Results: 53

  ASS1330 - A house for rent with 2 bedrooms, 1 toilets

  Rent : 7,000 Baht /month
  Twin House : 2 : 1 : 1
  : 47 Wa Square

  Pillow 142

  Sale : 4,500,000 Baht
  Twin House : 3 : 3 : 2
  : 154 m2
  : 37 Wa Square