Search hotels Chiang Mai

Nearby Public Transport

-
เชียงใหม่ จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และอันดับ 2 ของประเทศ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในเชียงใหม่เป็นภูเขาและป่าไม้ ติดกับจังหวัดข้างเคียงเช่น ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย เป็นต้น และภูมิอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี ทำให้ เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียน ทำงาน และอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีเอกชนลงทุนโครงการบ้าน คอนโด และ อาคารพาณิชย์ ในเชียงใหม่มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอำเภอที่มีคนอาศัยอยู่มาก ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ ฝาง และ สันทราย

Results
Filters Type " Hotel, Resort " × Province Chiang Mai ×
Total Results: 45

    HOTEL FOR RENT

    Rent : 199,999 Baht /month
    Hotel, Resort : 46 : 46 : 100
    : 7 Rai