Search Properties Choeng Doi Doi Saket Chiang Mai

Nearby Public Transport

-
เชียงใหม่ จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และอันดับ 2 ของประเทศ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในเชียงใหม่เป็นภูเขาและป่าไม้ ติดกับจังหวัดข้างเคียงเช่น ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย เป็นต้น และภูมิอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี ทำให้ เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียน ทำงาน และอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีเอกชนลงทุนโครงการบ้าน คอนโด และ อาคารพาณิชย์ ในเชียงใหม่มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอำเภอที่มีคนอาศัยอยู่มาก ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ ฝาง และ สันทราย

Results
Filters Province Chiang Mai × District Doi Saket × Sublocality Choeng Doi ×
Total Results: 27

    Land for Sale in Doi Saket , Chiang Mai - 8Z6174

    Sale : 8,290,000 Baht
    : 4 Rai 1 Ngan 17.5 Wa Square