Article category - fire - Page 1 of 1

5 สิ่งที่คุณควรรู้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดไฟไหม้

20 June 2017
ไฟไหม้ เป็นภัยอันตรายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี ความรู้ความเข้าใจในการหนีไฟจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก หากเกิดเหตุไฟไหม้ คุณควรที่จะต้องรู้เรื่องต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต
Continue Reading...

You may be interested in: