Article category - Washi Tape - Page 1 of 1

7 ไอเดียแต่งห้องเช่า ไม่กระทบเงินมัดจำ

14 July 2015
เมื่อคุณเช่าบ้านหรือคอนโด หรือ หอพัก การตกแต่งที่อยู่เหล่านี้ มีข้อจำกัดที่คุณอาจจะสร้างสรรค์ได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะยอมแพ้ต่อ โชคชะตา เรามีไอเดียแจ่มๆ สำหรับผู้เช่าที่อยากตกแต่งพื้นที่ให้น่าอยู่ได้เหมือนกัน
Continue Reading...

You may be interested in: