โครงการมาใหม่

นิช ไอดี สุขุมวิท 113

Niche id Sukhumvit 113
ราคาเริ่มต้น: 1,290,000 บาท

นิช โมโน สุขุมวิท 70

์Niche Mono Sukhumvit 70
ราคาเริ่มต้น: 2,200,000 บาท